Search

Marie Kondo using Kanban?!

על מארי קונדו, אג'ייל ועונות מעבר


אז מה הקשר בין מארי קונדו לבין אג'ייל?


הכל התחיל כשסידרתי את הארונות של הילדים בטקס הידוע של חורף/קיץ. אני יודעת, החיים שלי הם אידאה תמיד אבל אין ספק שבעונות מעבר אף יותר.

כמו בכל שנה כשסידרתי את הארון של הילדים התגובה האוטומטית שלי הייתה לרוץ ולקנות להם עוד בגדים כי אין מספיק. אבל השנה סידרתי בגדים בשיטה של מארי קונדו ובעודי מסדרת את הארונות הייתה לי התגלות. הבנתי פתאום שמארי קונדו יצרה את הקאנבאן של עולם קיפול הבגדים בארונות.


למה קאנבאן?

כי בשיטה החדשה, בעודי מסדרת את הבגדים אחד אחרי השני (בניגוד לאחד מעל השני כמו תמיד) מצאתי את עצמי בוהה בלמעלה מ-30 חולצות שעמדו מולי כמו Backlog מסודר יפה והמתינו בסבלנות לתורן להשלף מהערימה. לאט לאט הבנתי שלא רק שלא חסרים לנו בגדים אלא להיפך...השיטה של מארי קונדו עזרה לי להבין כמה דברים והפילה לי אסימונים פשוט על ידי סידור אחר של בגדים. היתרון הגדול עבורי היה שבשיטה הזו ראיתי בפעם הראשונה את הכמות (המביכה) של בגדים שיש לנו. היא יצרה לי ויזואליזציה של כמות החולצות וסידרה אותם בצורה ש(עבורי) דימתה תור של חולצות (Backlog) שמחכות לתורן.

מעבר לזה - הסידור גרם לי לראות את כל החולצות מה שלא הצלחתי לראות בסידור הרגיל. מכירים את זה שתמיד מוצאים את החולצה שחיפשנו אחרי שעוברים על כל הארון או שפתאום בסוף העונה מגלים את החולצה החדשה שקנינו ולא לבשנו? משהו בסידור הזה של החולצות פתאום גרם לי להסתכל על כל הארון ולהבין:

מה אני רוצה לשמור?

מה לא רלוונטי?

ומה מתועדף נמוך יותר אבל עדיין אני רוצה שיהיה בארון?


מארי קונדו אולי לא כיוונה לאג'ייל כשהיא הפכה לאלופת העולם בקיפול בגדים (והרבה יותר מכך) אבל עבורי הקשר (ברגע שנפל לי האסימון) היה ברור.

חורף חם וקל !#agilecoaching #agiletransformation #businessagility #agile #continuousimprovementculture #beingagile #change #transformation #dragile #journey #skill #leadership #kanban #scrum #scrummaster #dragileblog #agileathome #doingagile #education #agileeducation #mariekondo #agilechange #family #agilefamily #agileculture #doctoragile #scaledagile #parentnhood #parenting #parentsblog

126 views0 comments

Recent Posts

See All